Tin tuyển dụng

Tuyển dụng CEO 12
Ngày đăng:26/05/2020 - 11:17

Mô tả công việc: Hỗ trợ đội ngũ quản lý dự án trong công việc chuẩn bị và phát hành (biên bản, hợp đồng, báo cáo tháng....). Chuẩn bị và phân phối form mẫu quản lý chất lượng bao gồm mã dự án, phương thức truyền thông, các loại biểu mẫu....

Xem chi tiết
Tuyển dụng CEO
Ngày đăng:26/05/2020 - 11:15

Mô tả công việc: Hỗ trợ đội ngũ quản lý dự án trong công việc chuẩn bị và phát hành (biên bản, hợp đồng, báo cáo tháng....). Chuẩn bị và phân phối form mẫu quản lý chất lượng bao gồm mã dự án, phương thức truyền thông, các loại biểu mẫu....

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
Ngày đăng:26/05/2020 - 11:12

Mô tả công việc: Hỗ trợ đội ngũ quản lý dự án trong công việc chuẩn bị và phát hành (biên bản, hợp đồng, báo cáo tháng....). Chuẩn bị và phân phối form mẫu quản lý chất lượng bao gồm mã dự án, phương thức truyền thông, các loại biểu mẫu....

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Ngày đăng:25/05/2020 - 15:18

Mô tả công việc: Hỗ trợ đội ngũ quản lý dự án trong công việc chuẩn bị và phát hành (biên bản, hợp đồng, báo cáo tháng....). Chuẩn bị và phân phối form mẫu quản lý chất lượng bao gồm mã dự án, phương thức truyền thông, các loại biểu mẫu....

Xem chi tiết